Една от хипотезите за края на света през 2012 г. е, че гигантско космическо тяло ще удари Земята и ще предизвика Апокалипсис.
* Астероидите - Открити са в началото на миналия век. Досега са открити близо 300 000 астероида и на 100 000 от тях са известни орбитите. Това са малки небесни тела с неправилна форма, които се движат около Слънцето. Техните орбити обикновено са близки до кръга елипси. Диаметърът на астероидите варира от 1 до 80 км, но са известни и по-големи: Церера – 770 км; Веста – 380км; Юнона – 190 км идр. Повечето от тях се разполагат неравномерно между орбитите на Марс и Юпитер. Предполага се, че астероидите са части от разрушена планета.


* Кометите - Наричат ги още опашати звезди. Те, подобно на планетите и астероидите, периодично се въртят около Слънцето. Голяма част от кометите се движат по елиптични орбити с периоди по-малки от 200 години. Те са късо и среднопериодични. В същото време има и комети, чиито периоди достигат хиляди години. Техните траектории са параболи или хиперболи и те се приближават само веднъж до Слънцето. В строежа на кометите най-общо се различават три части: глава, ядро и опашка. За тях се приема, че произхождат от облака на Оорт, където температурите са достатъчно ниски, така че да позволят съществуването на водата, метана и въглеродния диоскид в твърдо агрегатно състояние. Учените считат, че в облака на Оорт има повече от 100 милиона комети.


Известен факт е, че нашата планета в миналото е била удряна от големи космически тела (дори някои учени вярват, че именно товеа е станало причина за изчезването на динозаврите) и несъмнено такива сблъсъци очакват Земята в неопределеното бъдеще, но няма каквато и да е научно обоснована информация за подобно явление, очаквано на 21.12.2012г.


Различни системи за наблюдение следят астероидите и кометите в Слънчевата система и имаме възможност да наблюдаваме обект, приближаващ към Земята, години преди той да достигне опасно близо нашата планета. Голяма част от наблюдаваните комети са познати на учените, тъй като са наблюдавани неведнъж в историята на човечеството.


Все по-голямо внимание се отделя на въпроса за идентифицирането на астероиди, чиято орбита пресича земната и за които съществува вероятност в бъдещето да се сблъскат със Земята.


Съществуват високо ефективни автоматични системи за засичане и наблюдение на астероиди снабдени с камери със CCD и компютри директно свъзани с телескопи. Мнозинството новооткрити астероиди са намерени от такива автоматични системи. За момента американската космическа агенция НАСА се занимава с обекти с размери на 700 м. Целта е в бъдеще да бъдат картотекирани всички тела с размери над 70 метра. По-важни системи за следене на близко преминаващи обекти са:


  • Лаборатория Линкълн за изследване на близкоземни астероиди (Lincoln Near-Earth Asteroid Research — екип LINEAR)
  • Следене на близкоземни астероиди (Near-Earth Asteroid Tracking — екип NEAT)
  • Безопасност на околоземното пространство (Spacewatch)
  • Обсерватория Лауел за търсене на близкоземни обекти (Lowell Observatory Near-Earth-Object Search — екип LONEOS)

и много други.следва


Планетариум - Смолян, 2012