Същност на слънчевите изригвания


Твърди се, че през 2012г. ще има повишена слънчева активност, съпроводена с невероятно мощни слънчеви изригвания, които ще повишат рязко температурите на Земята или ще нанесат такива поражения на нашата планета, че да предизвикат края на света.


Слънчевата активност е съвкупност от явления – петна, факели, протуберанси, избухвания, коронални изхвърляния на плазма (СМЕ), които възникват периодично в слънчевата атмосфера. Тези активни явления са взаимно свързани, тъй като са резултат от сложното взаимодействие на слънчевото магнитно поле с високотемпературната плазма.


Защитата на Земята


Видимата проява на слънчевата активност са петната по фотосферата – тъмни охладени области, поради силното магнитно поле в тях. Над големите групи петна със сложна конфигурация на магнитното поле понякога стават взривни процеси, по време на които обкръжаващата плазма за секунди се нагрява до десетки милиони градуси. Резултатите от наблюденията на Слънцето, проведени с космическите апарати SOHO и TRACE (САЩ, Европа), спътникът КОРОНАС – Ф (Русия) показват, че главните преносители на слънчевото влияние върху Земята са CME. В междупланетното пространство попадат милиарди тонове плазма със средна скорост от стотици км/сек. По честота, маса и енергия CME превъзхождат всички останали носители на слънчева енергия, но нашата планета е защитена благодарение на своята атмосфера и по-специално на йоносферата.следва


Планетариум - Смолян, 2012