Системи за наблюдение


Слънчеви обсерватории – спътници, сред които и SOHO, следят развитието на активните явления на Слънцето. SОHО (на английски: SOHO, Solar and Heliospheric Observatory, в превод: Обсерватория за наблюдаване на Слънцето и хелиосферата) е проект на Европейската космическа агенция (ЕКА) и НАСА с цел изучаване на вътрешната структура на Слънцето, неговата обширна атмосфера и произхода на слънчевия вятър - потока от силно йонизиран газ, който се излъчва непрекъснато далеч извън пределите на слънчевата система.


Слънцето е изключително бурно. Яростните бури в неговата атмосфера са далеч по-големи от тези на Земята. SОHО е в позиция на 1,5 млн. км. от Слънцето от към огряната от Слънцето страна на Земята, откъдето той непрекъснато наблюдава нашата звезда. Всеки ден SОHО изпраща изображения, от които учените изучават слънчевата природа и поведение. Данните от SОHО помагат на учените да предсказват неблагоприятните космически бури, които въздействат на нашата планета.


Слънчевата активност наистина се усилва и успокоява с основен период от 11 години и наистина може да предизвика смущения в комуникационните и някои други системи. Учените обаче никога не са откривали признаци, че слънчевите изригвания могат да имат такава сила, че да “изпържат” Земята. Слънчевата активност не е винаги “точно по график”, но специалистите очакват пикът на настоящия 24-ти цикъл да бъде не през 2012 година, а поне година или две по-късно и е възможно да бъде дори по-слаб от предходните цикли в историята.


Според прогнози на някои от учените, началото на новия 25-ти цикъл би могло да се забави до 2021 или 2022 година. Те в продължение на 13 години, наблюдавали динамиката на появата и характеристиките на слънчевите петна. По време на 23-я и 24-я цикъл интензивността на магнитното поле, което води до образуването на слънчевите петна, непрекъснато намалявала. Както посочват авторите, ако тази стойност е под определен праг, нов цикъл на активност може и да не започне. Сегашният 24-ти цикъл на слънчева активност също е необичаен. Неговото начало бе забавено с няколко месеца в сравнение с "графика" съставен от учените, имаше необичайно дълъг минимум, а интензивността на магнитното поле нарства по-бавно от предвиденото в моделите.назад


Планетариум - Смолян, 2012